Mystieke teksten lezen:

Augustinus van Hippo (354 – 430)

‘Men mag niet ophouden te zoeken naar wat eigenlijk onbegrijpelijk is,
zolang men in het onderzoek van onbegrijpelijke dingen voortgang maakt,
en zolang men zelf steeds beter wordt van het zoeken naar een grote waarde.
Men zoekt immers een waarde om ze te vinden,
en men vindt ze om verder te zoeken.’

Augustinus heeft een bewogen leven geleid in de liefde, in zijn persoonlijke en spirituele leven, maar ook in de toenmalige christelijke gemeenschappen. Zijn vele gezichten (theoloog, bisschop, pastor, kerkvader) leren we kennen door de geschriften en preken die van hem bewaard zijn gebleven. Door de eeuwen heen heeft hij talloze anderen beïnvloed en geïnspireerd.

Afgelopen jaar kozen we teksten uit zijn autobiografisch werk ‘Belijdenissen’. Omdat Augustinus ons blijft boeien, zullen we ons komend jaar opnieuw in hem verdiepen; nu ook via andere geschriften en preken van hem.

In het lezen en overwegen van de teksten van Augustinus is er naast aandacht voor de tekst zelf, ook steeds ruimte voor de weerklank ervan in ieders eigen leven en geloven.

We komen tienmaal bijeen in het seizoen 2016 – 2017, steeds op de tweede vrijdag van de maand:

2016:

- vrijdag 9 december

2017:

- vrijdag 13 januari
- vrijdag 10 februari
- vrijdag 10 maart
- vrijdag 14 april
à 21 april?
- vrijdag 12 mei
- vrijdag 9 juni

Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: parochiecentrum Titus Brandsma parochie, Oude Molenstraat 8 in Oss.
Begeleiding: Ans Bertens

 

Heb je interesse om deel te nemen, neem dan svp contact op met Ans Bertens, tel. 024 3241757 of mail jhcm.bertens@planet.nl

 

CURSUS GELOOFSVERDIEPING
In een aantal blokken van zes zaterdagochtenden wordt dit en komend jaar een cursus GELOOFSVERDIEPING aangeboden in onze parochie. De cursus wordt verzorgd door begeleiders vanuit de Karmelorde. Sluit u aan en maak anderen attent op dit prachtige aanbod. Aanmelding en info via de receptie bij de begeleiders van de cursus Elly Vreenegoor of Leon Teubner.

 

Onder de volgende link vindt u de "jaarfolder"  en met deze link opent u de  folder "Spreken over God"

 

Laat HEM door je leven gaan

 

GROEP VROUW EN GELOOF

De groep Vrouw en Geloof bestaat sinds 1987. Doel van de groep is verdieping van de eigen spiritualiteit van de deelnemende vrouwen en de toepassing in het dagelijkse leven.

Per jaar worden een of twee thema’s gekozen.

Lees meer...