Titus Brandsma Tijdingen

9 – 23 september 2018

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

 

God werkt, wij worden

Kathedraal Chartres

16 september: 24e zondag door het jaar (Mc 8, 27-35)

 

In het evangelie van deze zondag berispt Jezus Petrus met de woorden: ‘Jij laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.’ Ik denk dat deze uitspraak ook heel toepasbaar is op ieder van ons. Ook ik laat mij vaak als vanzelfsprekend leiden door mijn eigen overwegingen en afwegingen. Met mijn eigen menselijke logica verken ik de werkelijkheid van alledag en vorm mij daarvan een innerlijk beeld dat mij al dan niet bevalt. Mijn natuurlijke afkeer van onrust, lijden en dood doet mij dagelijks de werkelijkheid naar mijn hand te zetten. Net zoals Petrus probeer ik dat op redelijke wijze te doen. En als dat niet helpt berust ik er in of probeer ik op onredelijk wijze iets in een situatie of een ander te forceren. Al schrijvende valt mij een uitspraak van Meester Eckhart is. Deze 13e eeuwse Dominicaan en mysticus zegt in een van zijn preken: ‘Wat God ook voor jou beschikt of niet beschikt, ziekte of armoede of honger of dorst of wat ook maar, of wat God jou geeft of niet geeft, dat is voor jou het allerbeste. Breng jezelf werkelijk zover dat je bij alles Gods eer in gedachten hebt, dan is al wat Hij met jou doet het beste.’

Ik hoor nu in mijzelf meteen allerlei tegenargumenten tegen deze krasse bewering: en alle vluchtelingen dan, en alle nutteloze geweld en lijden,… enz. Maar Eckhart beweert hier niet dat geweld, armoede, lijden en dood in zichzelf het beste zijn. Maar dat je, als ze onvermijdelijk op je weg komen, je op verschillende manieren je ertoe kunt verhouden. Je kunt je ertoe verhouden vanuit menselijke overwegingen, zoals Petrus deed.

Of je ertoe gaan verhouden zoals Jezus deed, en God vragen wat Hij toch met jou wilt in een voor jou onacceptabele situatie.

Het gaat er bij Jezus en Eckhart in alles niet om wat wij willen, maar om Gods wil en eer. Daarom vervolgt Jezus ook:

Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden.’

Een moeilijk te aanhoren boodschap als de werkelijkheid waarin je je bevindt je tegenstaat. En toch is het in de diepte een blijde boodschap. Want geweld, ziekte, lijden en dood zullen onvermijdelijk ons pad kruisen. Maar zoek je daarin met God verbonden te zijn, dan kan je wezenlijk niets overkomen. Je zult gered worden. Iets om toch over na te denken.

 

23 september: 23e zondag door het jaar 2018 (Mc 9,30 -37)

In het evangelie van deze zondag zegt Jezus tegen zijn leerlingen:

Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.’ Jezus geeft deze aanwijzing, omdat zijn leerlingen onderweg een woordenwisseling hebben gehad over de vraag wie van hen - in rang en in waardigheid – de grootste is. Wie is de meest vrome, de meest intelligente, de meest krachtige, de meest knappe leerling?

Met zijn aanwijzing gaat Jezus in tegen het maken van vergelijkingen tussen mensen. Tenminste, als dat gebeurt om er persoonlijk winst uit te halen, om er beter uit te komen dan een ander, om je te verheffen ten opzichte van een ander. Vaak vergelijken wij onszelf met een ander, om onszelf en die ander de maat te meten, in de illusie dat wij er beter uitkomen dan die ander. Maar er is geen ‘beter’ in Gods ogen. Hij schept en geeft ieder van ons in zijn beeld, dat wil zeggen: in het beeld dat Hij van ieder van ons voor ogen heeft. En in dat beeld dat God van ons heeft, zegt het scheppingsverhaal, is ieder van ons bedoeld om uit te groeien tot Zijn gelijkenis.

En wel als individu en als gemeenschap. Echter, niemand heeft ooit God gezien. Dus wij kennen zijn gelijkenis niet. Wij weten niet in welke richting wij zullen groeien. Wij tasten in het duister, en stichten van daaruit onze eigen koninkrijkjes, en hinderen zo de komst van het Zijne.

Wij laten ons leiden door menselijke overwegingen en menselijke logica, hield Jezus ons vorige week voor. Daarom gaat, vanuit Gods liefdevolle kijken, ieder beeld van onszelf en van de ander mank. En is iedere vergelijking tussen de beelden die wijzelf maken, stukwerk.

Het zijn projecties van diepe verlangens in onszelf om beter te zijn dan een ander, succesvoller, om ten diepste eigenlijk God te willen zijn.

En zonder dat we dat zo bewust zijn, nemen we van daaruit elkaar vaak de maat en rekenen we elkaar af. Dit in tegenstelling tot God, die ons schept tot zijn genoegen en die, kijkend naar wat Hij maakt, zegt: ‘Zie, het is zeer goed.’ En dat woordje ‘Zie’, is bedoeld voor ieder die dat leest. Gaan wij dat zien, dan worden wij als vanzelf dienaren van allen. En zo zullen wij in Jezus’ ogen uitgroeien tot Zijn gelijkenis.

 

 

Mogelijkheden om ons geloof samen te verdiepen

Rond het Evangelie

Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur komen we samen rond het evangelie van de komende zondag. We proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar elkaar. U bent van harte welkom, zo vaak u wilt. Informatie: pastor.teubner@tb-parochie.nl

Cursus: Laat Hem door je leven gaan

Het thema van deze bijeenkomsten is: De weg van God met de mens. We lezen uit het boek: ‘Lokroep van het Onuitsprekelijke’ van de karmeliet Kees Waaijman. Data: zaterdag 22 en 29 sept., 6, 20 en 27 okt., 3 nov. van 10.00–12.00 u. Informatie en begeleiding: pastor.teubner@tb-parochie.nl

Aandachtig leven heiligt de dag

Het komende werkjaar organiseert Karmelkring Oss 8 bijeenkomsten rond het thema: ‘Aandachtig leven heiligt de dag’

Elke 1e vrijdag van de maand (behalve in de maanden december, april, juli en augustus) verkennen we dit thema met het oog op ons concrete leven, op de parochie van 14.00 – 16.00 uur. U bent altijd van harte welkom. Informatie: joskuijk@gmail.com