Titus Brandsma Tijdingen

25 maart – 8 april  2018

 

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

De Goede Week 2018

 

Met Palmzondag  is de Goede Week begonnen. De week waarin wij het lijden en sterven van Onze Heer gedenken om te kunnen delen in de vreugde van Zijn Verrijzenis . Graag nodig ik alle parochianen uit de Heiige Drie Dagen mee te vieren.

 

Maandag 26 maart

14.30 uur: Op Weg naar Pasen voor de gasten van de Zonnebloem. Titus Brandsma koor

19.00 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest.

Dinsdag 27 maart

9.00 uur: H. Mis

Woensdag 28 maart

14.30 uur: Op weg naar Pasen in de Ministerhof

19.30 uur: Op weg naar Pasen in de Sterrenbos

Witte Donderdag 29 maart

19.00  uur: Eucharistie. Gedachtenis aan het Laatste Avondmaal.  Herenkoor.

U wordt vriendelijk verzocht om  houdbare etenswaren mee te nemen voor de collecte in natura voor de armen in onze gemeenschap. Met onze gaven kunnen ook zij de Paasdagen  extra feestelijk vieren.

Goede Vrijdag 30 maart

15.00 uur: Gedachtenis van het Lijden  van de Heer. Bloemenhulde.  Samenzang.

19.00 uur: Meditatieve  viering bij het Kruis van de Heer met bloemenhulde.  Mediorenkoor

Als eerbewijs aan de Gekruisigde kunt u bloemen meenemen

om tijdens de viering bij het kruis neer te leggen.

 

Paaszaterdag 31 maart

18.30 uur: Familieviering. Paasfeest voor alle kinderen. Titaantjes.

21.00 uur: Plechtige Paaswake.  Deze viering is de belangrijkste viering van ons geloof.   Mediorenkoor.

Paaszondag  1 april

10.00 uur: Hoogfeest van Pasen. Herenkoor.

Paasmaandag 2 april

10.00 uur:  Viering van tweede Paasdag.

 

Paaswake en Paaszondag

De Paaswakeviering is de moeder van alle vieringen. Alle andere kerkelijke vieringen verwijzen naar dé viering:  Christus de Levende Heer in ons midden!  In de Paasnacht –als het donker is -  staat de Heer Jezus stralend op uit het graf. Een ongedacht nieuw leven! Van nu af aan heeft de dood niet meer het laatste woord. Gods woord ten leven zal altijd sterker zijn. Het Geheim van Pasen: licht uit het donker, vreugde na lijden, leven door de dood heen. We kunnen het niet bevatten. We kunnen het alleen maar vieren. Door te vieren delen we er ook in.  Daarom is het zo belangrijk dat wij ons in de Paasnacht en  op Paasmorgen verzamelen rond de Verrezen Heer die voor ons het Brood breekt en ons doet delen in zijn levenskracht.  Als gedoopte mensen zijn wij met Christus opgestaan en leven wij in deze wereld vervuld van hoop, gesterkt door het geloof en met de liefde als midden het nieuwe leven.

Op Paaszondagmiddag zal David Gerardus van Dartel door toediening van het Doopsel dit nieuwe leven ontvangen.  Ook in hem zal de Verrezen Heer opstaan om kerk en samenleving van dienst te zijn .

8 april Tweede Zondag van Pasen 10.00

Viering van de Eerste Communie.

Op deze zondag doen 8 kinderen hun Eerste Communie.  Voor hen een grote feestdag, maar ook voor heel de parochiegemeenschap.  Graag nodig ik alle zondagse kerkgangers uit om deze kinderen in ons midden te ontvangen. Soms gaan mensen op zo’n zondag naar een buurtkerk. Nu er acht kinderen zijn is er ook voor de gewone kerkgangers plek genoeg. Komt dus allen om deze acht kinderen te ontmoeten en geluk te wensen!

Wij ontmoeten aan de Tafel van Jezus:

Mara Jansen, Nancy van Orsouw, Gitte van Vlijmen, Lukas van den Berg, Noa van Leur, Malene Smits, Eline Smits, Merle van der Heijden.

Leve kinderen, jullie zijn van harte welkom. Veel mensen zijn blij dat jullie met de grote mensen mee gaan doen.

 

8 april 17.00 uur : Paasvesperviering in de  Sint Jozefkerk.

De Raad van Kerken in Oss nodigt alle gelovigen in Oss en omgeving uit om gezamenlijk een gebedsdienst – een Paasvesper - te houden. Voor alle christenen is Pasen de kern van hun gelovig zijn: leven sterker dan de dood , liefde dieper dan de haat, vriendelijk licht meer dan doodse duisternis. De vreugde van het Paasfeest verbindt ons allen.  Wij zijn als katholieken niet zo gewoon om naast de zondagse Eucharistieviering ook andere vieringen bij te wonen.  Toch zijn ochtendgebeden ( lauden ) en avondgebeden( vesper) van katholieke origine.  Het getijdegebed wordt dagelijks wereldwijd gebeden in kloosters en religieuze gemeenschappen. In vele parochies zijn getijdegebeden een of enkele malen per week ingevoerd. De Raad van Kerken biedt jaarlijks twee vespervieringen aan: in de Advent en in  Paastijd. In onze parochie is er iedere vrijdag om 16.30 een avondgebed.   Op deze zondag krijgen we de gelegenheid ons een gastvrije zondag te tonen. Kom naar de vesper en neem uw familie en buren mee.

 

Religieus Erfgoed

Op woensdag 14 maart 2018 heeft de heer S. van den Bergh  van de Werkgroep  Religieus Erfgoed  ruim vijftig handtekeningen overhandigd aan wethouder J. van de  Schoot.  In de brief vraagt de werkgroep de gemeente om maatregelen  te treffen om de 63 kerken en de 100 andere religieuze objecten voor de komende generaties te behouden.  De wethouder signaleert dat in vergelijking met andere regio’s de regio Oss ruim bedeeld is met belangrijk erfgoed.  Behoud van kerken en objecten  gaat lukken als er in heel de gemeenschap draagvlak voor is . Niet alleen de zeer bijzondere  Luciakerk van Ravenstein moet voor het nageslachten bewaard blijven maar ook de pas vijftigjarige  Sint Josefkerk als één van de eerste kerken van na het Tweede Vaticaans Concilie.

Afbeeldingsresultaten voor Verrezen Christus

 

Graflegging

Lief lichaam, hang doodstil.
Ladder, steun mijn gewicht.

Ik heb uw spijkerhanden losgewrikt

en neem uw lichaam van de martelpaal.

Het is naar warme handen afgedaald,

het innige van linnen.

Een vriendendienst die liters aandacht vraagt.

Alles kantelt, behalve ons verdriet.

Wij leggen in het graf u neer.

Een ingewikkeld mens ontwaakt niet meer.

Maar in uw mirrelakens hangt

de geur van het mirakel.

( Ria Borkent)

 

Een inspirerende Goede Week

 

en  een Zalig Paasfeest