Steeds opnieuw worden we in ons leven geconfronteerd met ontheemd-zijn.  Bijvoorbeeld door de tv-beelden van de groeiende stroom vluchtelingen en later door de ontmoeting met hen.

De ervaring van ontheemd-zijn is er ook als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, alzheimer, verlies van een kind, een onverwachte scheiding, verlies van een baan.

Lees meer...

 

Afrika-Engakoor

 

De oorsprong van het Afrika-Engakoor ligt in Nistelrode, bij haar pater Toon van Kessel die werkzaam is in Zambia. Toen Toon zijn 25-jarig priesterfeest vierde had zijn
familie voor de feestelijke viering een mis ingestudeerd met zijn eigen
Zambiaanse liederen.

Lees meer...

 

 

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 5 maart 2017, wordt tijdens de viering de ziekenzalving toegediend aan hen die zich daarvoor opgeven.

 

Opgave : telefonisch : op de weekdagen tussen 9.00 – 11.30 uur

 

schriftelijk: een briefje aan pastor Tom Buitendijk

 

Titus Brandsma Tijdingen

12 – 26 februari

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

19  februari : zevende zondag door het jaar (Mattheus 5, 38-48).

“Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe.” “Ik heb nog nooit zo’n idioot advies gehoord”, zei iemand. En toen ik hem zei dat dat een woord van Jezus was, geloofde hij mij niet. Als ik gelijk had, dan geloofde hij niet meer in Jezus. “Jezus maakt het nog erger”, zei ik, “je moet volgens Hem je vijand beminnen.” Dat ging er helemaal niet in ! Het is inderdaad de wereld omgekeerd. De andere wang toekeren. Je vijand beminnen. Precies die omgekeerde wereld is de bedoeling van Jezus. Hij brengt het zelf ook in praktijk. Toen hij geslagen werd, sloeg Hij niet terug. Toen op Hem gescholden werd, schold Hij niet terug. Als een Lam dat stom is voor zijn scheerder, werd Hij naar de slachtbank geleid. Jezus stierf aan het kruis en vergaf biddend zijn beulen.

Wat wil Jezus nu met een omgekeerde wereld? Waar ligt die ommekeer?

We zijn geneigd van uit onszelf te denken en te handelen. Zoals ik het zie en zoals ik het doe, is goed. Daaraan ontlenen we onze rechten. Ik doe wat juist is en heb daarom recht op. Maar in spanning met een ander kan het zijn dat mijn recht helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Een ander heeft ook zijn rechten en die grenzen misschien wel aan mijn recht!

Spanning kan ruzie worden en ruzie kan op geweld uitlopen. Daar komt die aan: de beroemde klap op de rechterwang! Reflexmatig sla je terug!

Maar als je dat nu eens niet doet….. dan verras je de ander! En als je hem ook de linkerwang toekeert …. zou hij dan nog durven slaan?

Het is die verrassing, die beide partijen aan het denken zet. Misschien, en dat is de ommekeer, kan ik de zaak ook eens van de kant van de tegenstander, de vijand, bekijken. Zou hij helemaal ongelijk hebben of ligt er ook een stuk ongelijk aan mijn kant? Als ik nou een anders handel dan de ander verwacht, dan open ik wellicht een weg naar de ander toe. Een weg om samen te gaan! Het is helemaal niet zo idioot en naïef van Jezus om te vragen de andere wang toe te keren. Het is een milde tactiek en een eerlijke strategie! Je moet het durven en het lukt niet altijd. Maar leren om vanuit de ander te denken, kan nooit kwaad.

26 februari achtste zondag door het jaar. (Mattheus 6, 24-34)

Jezus houd ons indringend voor: ‘Niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet tegelijk God dienen en de rijkdom.’ Hink niet op twee benen, zegt hij, want je kunt je maar aan een tegelijk hechten. Bemin je werkelijk de een, dan keer je je automatisch af van de ander. Bemin je de rijkdom, dan acht je God minder dan iets wat Hijzelf geschapen heeft, en wat vergankelijk is. Waar komt onze hang naar rijkdom toch eigenlijk vandaan? Die komt voort uit onze kwetsbaarheid. Wij zijn behoeftige mensen. Wij bezitten ons leven niet noch vanzelf. We hebben eten nodig, een woning, kleding, gezondheid,… En dat niet alleen vandaag, maar ook morgen en daarna. Rijkdom geeft ons de illusie dat we met geld en bezit en status onze kwetsbaarheid kunnen opheffen. Dat we ons leven zelf kunnen behoeden en bewaren tot in lengte van dagen. Maar in die bezorgdheid om onszelf en het najagen van rijkdom, merken we niet dat we meer en meer op onszelf gericht raken. Zodanig, dat God en de andere mensen uit het zicht verdwijnen. God raakt met hen ver weg van ons. Maar Hij is toch degene die ons en de ander het leven geeft en overvloedig van alles geeft, waardoor wij genoeg kunnen eten en drinken en ons kleden – tenminste als wij alles delen met allen. Onze bezorgdheid om onszelf nu, hindert dat delen van wat God ons geeft. Daarom zegt Jezus ook: ‘Maak je niet bezorgd om je eigen leven, wat je zult eten en drinken, en ook niet om je lichaam, waarmee je het zult kleden. Je kunt zelf immers geen el toevoegen aan je leven.’ Dus ontvang je leven en het leven van de ander uit Gods hand. Wees vooral daarmee bezig: God dienen door te breken en delen met elkaar! Zeg Hem met Maria: ‘Zie mij, mij geschiedde naar uw woord.’ Maar maak je niet zo bezorgd om jezelf. Zoek steeds weer die gunnende hand van God in je en in ieder die aan je gegeven wordt. Hij alleen weet wat jij en de ander nodig hebben, en Hij zal jou bewaren – hoe dan ook. Vertrouw op Hem alleen.

26 februari  om 10.00 uur: Het Afrika enga koor uit Nistelrode.

Het Afrika-Enga koor is een koor dat Afrikaanse liederen zingt. Daarmee steunen zij missionarissen en ontwikkelingsprojecten in Afrika. Zij komen in onze kerk zingen om onze parochiaan Gertrude van Santvoord te ondersteunen. Gertrude is voorzitter van de stichting Misuku Malawi.

Een organisatie die op kleine schaal effectieve hulp biedt aan het geboortedorp van Gertrude. Bekijk de mooie site : www.misuku-malawi.nl!

Natuurlijk komt het koor ook zingen om ons iets van Afrikaanse liedcultuur te laten proeven. Vrolijke en uitbundige muziek. Afrikaanse mensen dansen graag en goed. In vergelijking met hen zijn onze liederen maar saai.

Maar ja : ik zie mezelf en u ook nog niet heupwiegend en armen zwaaiend in de kerk staan. Wie weet krijgt het koor ons in beweging. Komt allen en neemt vooral uw gasten van boven de rivieren mee!

1 maart 14.00 – 15.30  Ouderen rond de Schrift.

Bijbellezen is heel belangrijk. Samen bijbellezen kan ons helpen met meer vrucht de bijbel te lezen. Iedere keer blijkt een tekst weer verrassend nieuw. Kom en laat u verrassen!

 

5 maart  Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

Algemene ziekenzalving

Parochianen die zich vanwege leeftijd of kwalen geconfronteerd voelen met het naderende levenseinde, bereiden zich gelovig voor op hun dood. Dood gaan is een overgang naar nieuw leven, een ontmoeting met de Verrezen Heer, een overgave aan God op wie je je leven lang vertrouwd hebt. Tegelijk is het ook een weg doen van ballast of hindernissen die het nieuwe dat komen gaat in de weg staan. We zijn maar mensen met fouten en tekorten. Graag bied ik alle parochianen aan zich op te geven voor het Sacrament van de Ziekenzalving als Sacrament ter bemoediging in deze periode van hun leven. Wilt u mee doen, dan kunt u zich daartoe opgeven bij de gastvrouwen / heren van de parochie op doordeweekse dagen van 9.00 – 11.30 uur .

 

Manifest “Waardig ouder worden”.

Onlangs verscheen het Manifest “Waardig ouder worden” in de openbaarheid. Dit manifest kan een belangrijke bijdrage zijn in de gesprekken over ouder worden en ‘voltooid’ leven. Daarom bevelen wij dit manifest ter lezing aan. In het voorjaar 2017 willen wij hierover een gesprek met u organiseren. Hoe kun je in het licht van ons geloof - bijbel en traditie - zinvol over deze thema’s spreken?

 

De tentoonstelling “Maria”

Van 10 februari t/m 20 augustus is er in het Catharijneconvent – van oorsprong een Karmelietenklooster -  een tentoonstelling over Maria.

Mooie en verrassende verbeeldingen in de kunst vertellen meer over haar, dan haar levensverhaal zoals dat in bijbel beschreven wordt. Maria is wellicht de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Toch kun je haar nooit genoeg in de schijnwerpers zetten. Het is alleszins de moeite waard om Maria niet alleen te bezoeken in onze Mariakapel om een kaarsje te branden. Ook is het de moeite waard je ogen uit te kijken bij de schoonheid in schilderij en beeld in het Catharijneconvent te Utrecht.

 

Kerkbalans

De brieven van de actie kerkbalans zijn rondgebracht. Dank aan alle lopers die de ze hebben bezorgd bij de mensen thuis.  Zij hebben de moeite gedaan om de brieven bij u in de bus te brengen. Neemt u nu de moeite om de brieven te lezen en in  te vullen. Uw kerkbalansbijdrage is het fundament waarop het parochiële leven kan draaien. U kunt dat fundament verstevigen door mee te doen. Uw gift is méér dan een geldkwestie. Het is ook een blijk van waardering van wat de parochie voor u betekent. Een hartelijke gemeenschap waarin mensen zorg voor elkaar dragen. Een plek om kinderen en jongeren met het geloof kennis te laten maken. Een plek om te rouwen en te trouwen. Iedere zondag om 10.00 staat de kerk open om u te ontvangen. Wij bieden u het Woord van God aan met een uitleg voor onze tijd; we breken en delen het Brood van de Heer dat ons kracht tot leven geeft in de week die voor ons ligt.

De kerk is er voor U. Wilt u ook een beetje voor de kerk zijn? Ja toch!

 

Carnaval

 

Waar het woord carnaval vandaan komt is nog nooit helemaal duidelijk geworden. Sommige uitleggers zeggen dat het teruggaat op een “zeeschip op het land”. Een soort omgekeerde wereld waarin je veel plezier kunt beleven. Anderen zeggen dat het zoiets betekent als “vaarwel vlees”. Drie dagen eten we ons dik en rond en dan gaan we met Aswoensdag  de vleesloze veertigdagentijd in. Carnaval betekent plezier maken, genieten, een feest van saamhorigheid waarin Jan met de Pet en Jan met de Hoge Hoed gearmd over de straat zwieren. Mensen van boven de rivieren snappen niets van Carnaval. Je moet een Zuiderling zijn om aan te voelen hoe je dit feest “in eer en deugd” kunt vieren. Alaaf, een glas hoort erbij! Ik wens alle Carnavalvierders een vrolijk en gezellig feest. Ik zou zeggen: tot woensdag 1 maart 19.00 uur bij het halen van het askruisje.