De Pastoraal BeleidsGroep (PBG) bepaalt het pastorale beleid in de parochie.
Vanuit de PBG worden drie beraden aangestuurd:

Het Liturgisch Beraad waarin zitting hebben namens de PBG:
Pastor Tom Buitendijk
Dorien Kooiman

Het VormingsBeraad waarin zitting hebben namens de PBG:
Pastoraal werker Leon Teubner en
Elly Vreenegoor

De overige leden van het Vormingsberaad zijn: Annie van Boxtel en Peter Lammers


Het Diaconaal Beraad waarin zitting hebben : Henk Peters, Ans Bosbaan, Til van de Sanden-Stoelinga, Guusje Meurs en Peter Lammers

 

Overige leden van de PBG:
Marieke Verheggen

Dorien Kooiman

Elly Vreenegoor

Loek Elemans

Kees von Harenberg

Namens het bestuur: Henk Peters