Het Parochiebestuur bestaat uit:
Voorzitter: pastor Tom Buitendijk
Vice-voorzitter: Henk Peters
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Lou Pinckaers

Lid: Marieke Peters

Lid: Loek Elemans

Lid: Thea Wagemakers

Lid: Hélène Verbunt