Het Parochiebestuur bestaat uit:
Voorzitter: pastor Tom Buitendijk
Vice-voorzitter: Henk Peters
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Lou Pinckaers

Lid: Marieke Peters

Gebouwbeheer wordt waargenomen door de penningmeester