Het VormingsBeraad

Het VormingsBeraad heeft als taak de gang van zake op het gebied van catechese en vorming te coördineren, eventueel te stroomlijnen en te evalueren en de samenhang tussen de verschillende groepen, die onder zijn verantwoording vallen, te bevorderen.

Ook is het een taak van het beraad beleid te ontwikkelen op het gebied van catechese en vorming en deze beleidsvoorstellen ter goedkeuring aan te bieden aan de Pastoraal BeleidsGroep. Het omgekeerde is eveneens mogelijk: besluiten van de PBG vertalen naar de werkgroepen.

Tot het vormingsberaad horen: Doopgroep, Eerste Communiegroep, Vormselgroep, Kind & Geloof, Op bezoek bij Titus en Huwelijk en de volgende bezinningsgroepen: Bijbelgroep, werkgroep Speling en de werkgroep 'Op weg naar….'

Het VormingsBeraad komt viermaal per jaar bijeen.