Het Liturgisch Beraad is één van de drie pijlers van de Pastoraal BeleidsGroep. In het Liturgisch Beraad zitten afgevaardigden van groepen met betrekking tot vieringen, zoals: draaiboekverzorging, koren, lectoren, projectie, kosters, bloemen- en tuingroep, afscheids-, woord -en communie-, eucharistie-, kleuter- en familievieringen. Het Liturgisch Beraad komt vier keer per jaar bijeen.

Het Liturgisch Beraad heeft als taak de gang van zake rondom vieringen te plannen, organiseren en achteraf te evalueren. Ook is het de taak van het Liturgisch Beraad om de samenwerking tussen de diverse werkgroepen te bevorderen.

Plannen van de verschillende werkgroepen worden in het Liturgisch Beraad besproken, becommentarieerd en vanuit het Liturgisch Beraad ter goedkeuring aangeboden aan de Pastoraal BeleidsGroep.

Het Liturgisch Beraad heeft tevens als taak nieuw beleid op het gebied van ‘vieren’ te voor te bereiden.

Afgevaardigden in het Liturgisch Beraad zijn:

Femia Aarts: lectoren

Ineke Broers: koren

Els Corstens: familieviering

Piet Kleijne: herenkoor

Dorien Kooiman: Pastoraal BeleidsGroep

Thea Wagemakers: Afscheidsvieringen

Ton van Santvoord: werkgroep Titus (woord- en communieviering)

Maria Wegh: Titus Brandsma- en Gelegenheidskoor

Toos Wiersma: kosters

Hélène Verbunt: werkgroep Titus (woord- en communieviering)

p. Tom Buitendijk: eucharistie

Wouter Geurts van Kessel: lid

U kunt altijd met vragen over het beraad of hun werkgroep de leden terecht.