Het tarief voor Eerste Communie en Vormsel bedraagt sinds 2010 € 100,=.

Met ingang van juni 2011 hanteren wij de volgende regel: indien in het jaar voorafgaand aan de eerste communie of vormsel kerkbijdrage is gedaan, wordt deze afgetrokken van het tarief.