Nadat de Scheppingskerk gesloten is tengevolge van het samengaan van de beide parochies naar één kerk, was het hele archief van de parochie Wederopkomst van Christus opgeslagen in ruimtes van de pastorie. Het betrof de jaren 1964 t/m 2004.

Omdat dit geen duurzame oplossing bood, is het bestuur in overleg getreden met het Stadsarchief om de meest waardevolle informatie uit het parochiearchief aldaar op te slaan. In het Stadsarchief bevindt zich de informatie die voor de Osse gemeenschap interessant kan zijn.

Na een arbeidsintensief proces, waarbij onder andere alle persoonlijke gegevens verwijderd zijn, is het nu zover. Vanaf 28 juni 2010 is het archief gesorteerd naar jaar, maand en dag, opgeslagen bij het Stadsarchief in de Peperstraat.

 

Op 27 juni 1888 verleende Adrianus Godschalk, bisschop van Den Bosch, de karmelieten verlof om een klooster te stichten in Oss. Zij kochten grond aan net over het spoor aan de Molenstraat. In 1890 kwamen klooster en noodkerk gereed.

Lees meer...