Iedereen wordt welkom geheten door pastor Leon Teubner met een bezinnend moment. Daarvoor is, net als de vorige keer, gekozen voor het eerste stuk van psalm 127:

Als de Heer het huis niet bouwt,

Vergeefs zwoegen de bouwers;

Als de Heer de stad niet bewaakt,

Vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Daarna zingen we samen ‘Kom, Schepper Geest’

Lees meer...

 

De Bijbel , een boek waarin je niet uitgelezen raakt

Er is geen boek dat in zoveel talen is vertaald en dat in zulke grote aantallen is gedrukt als de Bijbel. Voor telkens nieuwe generaties is het een onuitputtelijke bron van inspiratie. Waarom zouden wij dit boek moeten lezen? Heeft de Bijbel ook ons nog iets te zeggen?

 

De Bijbel, een boek in meervoud

De Bijbel is een heel bijzonder boek en wel om twee redenen. Ten eerste is de Bijbel voor christenen (en voor een belangrijk deel ook voor Joden) méér dan een boek – het is ‘de Schrift’, het boek bij uitstek, het boek waardoor ze zich laten leiden in hun geloof. Ten tweede is de Bijbel eigenlijk meer dan één boek; het is in feite een verzameling van heel verschillende boeken. De naam Bijbel spreekt letterlijk boekdelen: hij komt van het Griekse ‘ta biblia’, dat betekent ‘de boekjes. Zo is de Bijbel samengesteld uit zeer diverse geschriften uit meerdere eeuwen en van meerdere auteurs. Er zijn brieven en gedichten, historische verslagen en visioenen, gebeden en leefregels – teksten die, hoe uiteenlopend ook in stijl en ouderdom, iets willen vertellen van het grote verhaal van God en mensen. Het is op basis van dat gemeenschappelijke kenmerk dat ze uiteindelijk zijn opgenomen in dat grote geheel dat we ‘de Bijbel’ noemen. En het is op zich al wonderbaarlijk dat dingen die soms wel 2500 jaar geleden geschreven zijn ons, moderne mensen, nu nog zó aanspreken.

 

Lees meer...

 

Iedereen wordt welkom geheten door pastor George Zeegers met het voorlezen van het lied:
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,

vervul het hart dat U verbeidt

met hemelse barmhartigheid.

Lees meer...

 

Via de volgende link kunt u contact maken met het eMAG, waarin getuigenissen van mensen staan over hoe Titus Brandsma hen nu nog insprireert: http://www.emag-tbm.nl

 

‘Gerechtigheid DOEN!’ is de titel van een tweejarig project (oktober 2010 t/m juni 2012) dat de parochie gaat uitvoeren. Gerechtigheid doen door middel van bezinning en keuzes maken op het gebied van omgaan met de aarde en haar bewoners. Zowel thuis al in de parochie. En als we ons over twee jaar officieel een Fair Tradeparochie mogen noemen, is dat een mooi resultaat. De activiteiten in dit kader zijn georganiseerd rondom thema’s als Fair Trade, duurzaamheid en solidariteit.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Ans Bosbaan, ( 0412 635 837, a.bosbaan@home.nl

Til van der Sanden, ( 0412 623 002, tilvandersanden@kpnmail.nl

Ria van Nistelrooij, ( 0412 648 012, rvannistelrooij@ziggo.nl

Lees meer...

 
Meer artikelen...