Herinneringstegel Oss in de muur van de Titus Brandsmahof te Nijmegen geplaatst

Op zaterdag 5 september 2015 was het dan eindelijk zover. In het kader van het 125 jaar Karmel Oss hebben we - we waren 18 in getal - de herinneringstegel Oss in de muur van de Titus Brandsmahof nabij klooster en kerk geplaatst.

Het opschrift droeg de titel:

Karmel Oss                                           Titus Brandsmaparochie

1890             125 jaar        2015             Oss

 

We kwamen om half elf samen op het Titus Brandsma Memorial. Hetty verwelkomde ons met koffie en thee met koekje. Na een voorstellingsronde gingen we in drie groepjes uiteen elk met thema, ontleend aan een lezing van Kees Waaijman over de betekenis van Titus nu:

1. Onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid,

2. Vrede,

3. Onderwijs.

De vragen waren: Wat kan Titus betekenen in onze tijd? Wat betekent dit voor je persoonlijk leven?, Welke inspiratie roept dit bij je op?

Dit gesprek maakte een relatie mogelijk tussen ieder van ons en Titus.

Laten we hopen, dat Titus nu ons ook kent. Wat ziet hij in ieder van ons?

Om kwart voor twaalf leidde Hetty ons de kerk binnen. Ze gaf ons de gelegenheid om de geestelijke sfeer van de kerk in te ademen, de kerk met het apostelraam, het Jezuïtenraam, de koepel, de ronding vooraan met het liggend kruis met namen van gestorvenen van wie in deze kerk het laatste afscheid is genomen.

P.Theo Lamers herinnert zich hier de eerste heilige communie ontvangen te hebben als evacué en het heilig scapulier opgelegd gekregen te hebben in een plechtige viering in de middag op de dag van de eerste communie door de Jezuïetenrector van de Jozefkerk, zoals de kerk toen heette. Na een korte stilte ging Hetty ons voor naar 6 staties over het leven van Titus. Bij elke statie was door p.Hein Blommestijn een tekst geschreven ter overdenking.

We hadden die tekst in onze handen en Hetty las die voor. De rondgang werd afgesloten bij de tekening van Titus als gevangene in Amersfoort. Vanaf die tekening kijkt  Titus je sprakeloos aan met zijn als het ware levende ogen. Hetty sloot de rondgang af met een passend gebed.

We gingen zitten op de stoelen in de kerk voor de Regelviering. De tekst uit de Karmelregel ging over plaatsen die “je zult kunnen hebben”. De bezinningstekst begon met deze zin: “Een Karmelplaats moet ‘voor de inachtneming van jullie religieuze leefwijze passend en voegzaam’ zijn, dat wil zeggen, uitzicht bieden op de Plaats”. Je zou kunnen denken aan plaatsen als Amersfoort, Dachau, Nijmegen, Oss. Welke plaats biedt het beste uitzicht op de Plaats? “O, laat het hier maar stil alleen…”. Je verstand staat stil, het wil niet meer verder denken.

Het was een meer regenachtige dan zonnige dag. Voorzien van regenkleding haastten we ons naar de Titus Brandsmahof voor de tegelzetting. De jongste en de oudste onder ons werden verkoren om de herinneringstegel te plaatsen. P.George, pastor van de Titus Brandsmaparochie te Oss, sprak een zegengebed uit, geen formulegebed, maar zo recht uit zijn hart.

En toen was er soep. Daarna sloot Hetty de bijeenkomst en ging ieder naar zijn  Karmelplaats. Op het station zag Theo warempel Titus in de arm van een vrouw in de vorm van grote bos zonnebloemen.

Liduine Willemsen en Theo Lamers