Onze parochie heeft de ANBI status.

Voor verdere gegevens hierover lees meer hieronder.

 

 

 

Titus Brandsmaparochie te Oss.Fairtrade logo

Onze parochiekerk is de St. Jozefkerk

Oude Molenstraat 8

5342 GC Oss

Telefoon:  0412 - 622 164

 

- Het fiscaal nummer is 0027.13.986.L.01

- Contactgegevens: Mevr. E Draad

- e-mail: algemeen@tb-parochie.nl

- Doelstelling:

De Missie van onze parochie is het bieden van Ruimte om Hem: de Titus Brandsmaparochie is een gastvrije katholieke geloofsgemeenschap, die ruimte biedt aan mensen om God en elkaar te zoeken en te ontmoeten in viering en gebed, in verdieping en bezinning, om van daaruit, met een open oog voor de tekenen van de tijd en in dienstbaarheid aan elkaar, samen te werken aan een rechtvaardige wereld. We laten ons hierbij vooral inspireren door de Bijbel, onze geloofstraditie en de spiritualiteit van de Karmel.

- Beleidsplan.

- Bestuurssamenstelling: Zie op de website onder "Organisatie", "Bestuur".

- Beloningsbeleid: Het merendeel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers (ca. 250).

Er werken 2 personen in een parttime dienstverband: de Pastoraal Werker en de Secretaresse.

- Verslag van de uitgeoefende activiteiten.

- Financiële verantwoording.

- Overzicht van voorgenomen bestedingen.