GROEP VROUW EN GELOOF

De groep Vrouw en Geloof bestaat sinds 1987. Doel van de groep is verdieping van de eigen spiritualiteit van de deelnemende vrouwen en de toepassing in het dagelijkse leven.

Per jaar worden een of twee thema’s gekozen.

Van september tot december 2015 is het thema: LIEDEREN VAN HUUB OOSTERHUIS.

Met veel plezier zingen we en luisteren we naar de liederen van Huub Oosterhuis. Elke keer weer zijn we geraakt en worden we stil als we in onze bijeenkomsten luisteren naar:

‘Gij wacht op ons, totdat wij opengaan voor U’

In een viertal keren willen we ons verdiepen in een aantal liederen. We kijken nader naar de tekst en we luisteren naar de muziek.

Vanaf januari tot juni 2016 is het thema: THERESA VAN AVILA & EDITH STEIN, karmelietes

Teresa van Avila (1515 -1582), groeit op in een groot gezin. Haar vader was afkomstig uit een joodse familie die zich enigszins verzoend had met het christendom. Als zij twintig jaar is treedt zij in in het Karmelietessenklooster de ‘Menswording’ te Avila, en krijgt de naam Teresa van Jezus

Een van de meest centrale beelden in de werken van Teresa van Avila is de tuin. Zij spreekt over haar geestelijk weg als een ‘tuin’. Haar tuin is een plaats waar gewerkt wordt, maar ook een plaats waar ze God kan ontmoeten, en van Zijn aanwezigheid kan genieten.

Aan de hand van een aantal teksten zullen we  ons verdiepen in de tuin van de ziel en deze verder verkennen.

Iemand die door Teresa van Avila geïnspireerd is geworden is Edith Stein.

Edith Stein, geboren op 12 oktober 1891 in Breslauw ( ligt nu in Polen), is het jongste kind in een groot Joods gezin. Edith kiest voor een universitaire opleiding, als eerste vrouwelijke student. Ze raakt onder de indruk van de fenomenologie en gaat filosofie studeren. Daar komt zij in contact met de  katholieke Kerk. Op 31 jarige leeftijd kiest Edith mede geïnspireerd door Teresa van Avila voor het katholicisme en tenslotte treedt zij in 1933 in in de Karmel in Keulen. In 1938 vertrekt Edith onder druk van het oprukkende nazisme in Duitsland naar de Karmel in Echt. Maar ook in Nederland blijkt zij tenslotte niet veilig. Op 2 augustus 1942 wordt Edith Stein samen met haar zus Rosa opgehaald uit het klooster in Echt en via Westerbork worden zij vervoerd naar Auschwitz waar zij op 8 augustus direct bij aankomst in de gaskamers de dood vinden.

Edith Stein is geïnspireerd  door Teresa van Avila in het gebed. In Johannes van het Kruis vindt zij haar geestelijk leider. Met name het geheim van het Kruis leeft in haar. Dit is voor haar bijzonder actueel door wat zij ziet dat met haar volk gebeurt in Duitsland.

We zullen ons verdiepen in een aantal van haar filosofische en religieuze  thema’s.

Begeleiding: Petra van Dieten. Zij is geestelijk begeleider, opgeleid door het Titus Brandsma Instituut.

De groep komt tien keer per jaar bij elkaar op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Kosten 60 euro voor 10 bijeenkomsten.

Locatie: Titus Brandsma parochie

Nieuwe deelneemsters zijn welkom. Zij kunnen instromen in september en in januari bij de start van een nieuw thema.

Aanmelden kan bij Anny van Boxtel tel. 0412-638312

 

Of bij Anne-Mieke van Beuzekom     tel. 0412-656910